شیار بین بطنی قدامی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رأس قلب
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار بین بطنی خلفی


Posterior interventricular sulcus:
Separates the ventricles of the heart and is on the diaphragmatic surface of the heart near the right margin

:شیار بین بطنی خلفی
بطن ها را از یکدیگر جدا می کند و در سطح دیافراگمی قلب نزدیک به حاشیه راست قلب قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *