شریان های بین دنده ای خلفی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط شریانی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مجرای سینه ای


Thoracic duct:
Usually starts from the level of the T12 and extends to the root of the neck. It drains into the systemic circulation at the angle of the left subclavian and internal jugular veins as a single trunk

:مجرای سینه ای
معمولا از سطح دوازدهمین مهره ی سینه ای آغاز میشود و تا ریشه ی گردن امتداد پیدا میکند. مجرای سینه ای در محل تقاطع ورید های ساب کلاوین و ژوگولار داخلی چپ به صورت یک تنه ی مستقل به داخل گردش خون سیستمیک تخلیه می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *