قوزک خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
تکمه های بین کوندیلی تیبیا
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

طبق تیبیا


Tibial plateau:
Is the proximal articular surface of the tibia. It is composed of two parts: concave articular surfaces and central non-articular intercondylar area

:طبق تیبیا
سطح مفصلی پروگزیمال استخوان تیبا است که از دو بخش تشکیل شده است: سطوح مفصلی مقعر و قسمت مرکزی غیر مفصلی ناحیه بین کوندیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *