ریه ها
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
نایژه ی اولیه (برونکوس اصلی)
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

نای

Trachea:
Is a cartilaginous tube that connects the pharynx and larynx to the lungs, allowing the passage of air

:نای
لوله ای غضروفی است که حلق و حنجره را با ریه ها متصل کرده و اجازه عبور هوا را می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *