ناودان پتروزال بزرگ
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
برجستگی قوسی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

اثر سه قلو

اثر سه قلو


Trigeminal impression:
A depression on the anterior surface of the petrous portion of the temporal bone, near the apex, formed in relationship to the trigeminal ganglion

اثر سه قلو:

فرورفتگی بر روی سطح قدامی بخش پتروس استخوان گیجگاهی، نزدیک راس، که در رابطه با گانگلیون سه قلو ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *