لگنچه ی کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
قشر کلیه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

میزنای


Ureters :
Are tubes made of smooth muscle fibers that propel urine from the kidneys to the urinary bladder

:میزنای
لوله هایی از جنس فیبرهای عضلانی صاف هستند که ادرار را از کلیه ها به مثانه منتقل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *