شریان قاعده ای
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان مغزی میانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ورید مهره ای


Vertebral vein:
Is a highly anastomotic network of valveless veins running along the entire length of the vertebral column from the foramen magnum to the sacral hiatus

:ورید مهره ای
یک شبکه پیوندی پیچیده از ورید های بدون دریچه است که در تمام طول کانال مهره ای از سوراخ مگنوم تا دهانه ساکرال امتداد دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *