مثلث سه قلو
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
جسم سیاه
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناحیه دهلیزی


Vestibular area:

The area in the floor of the fourth ventricle lateral to the sulcus limitans and medial to the inferior cerebellar pedubcle that overlies the vestibular nuclei and portions of the cochlear nuclei

:ناحیه دهلیزی

ناحیه ای در کف بطن چهارم مغزی در خارج شیار محدود کننده و داخل پایک مخچه ای تحتانی می باشد که هسته های تعادلی و بخش هایی از هسته های حلزونی را می پوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *