رباط مارپیچی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
اندام کورتی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

غشای دهلیزی


Vestibular membrane :
A membrane inside the cochlea of the inner ear which separates the cochlear duct from the vestibular duct

:غشای دهلیزی
غشایی در حلزون گوش داخلی که مجرای حلزونی را از مجرای دهلیزی جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *