اوله کرانون
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
بریدگی رادیال
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زائده کرونوئید


Coronoid process :The projection that forms the lower border of the trochlear notch

زائده کرونوئید: برآمدگی که لبه تحتانی بریدگی تروکله آر را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *