زائده کرونوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
برجستگی اولنار
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بریدگی رادیال


Radial notch :Is a narrow, oblong, articular depression on the lateral side of the coronoid process; it receives the circumferential articular surface of the head of the radius

بریدگی رادیال: یک فرورفتگی باریک، کشیده و مفصلی در قسمت خارجی زائده کورونوئید است. سطح مفصلی محیط سر رادیوس در آن قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *