شاخه پالمار سطحی شریان رادیال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان های انگشتی کف دستی مشترک
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شاخه پالمارعمقی شریان اولنارDeep palmar branch of ulnar artery:
Gives off branches to the hypothenar muscles and contributes to the deep palmar arch of the hand which lies deep to the flexor tendons

:شاخه پالمارعمقی شریان اولنار
شاخه هایی جهت خونرسانی عضلات هیپوتنار از آن جدا می شود و در تشکیل قوس پالمار عمقی شرکت کرده و در عمق تاندون های فلکسورها قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *