قوس پالمار سطحی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شاخه پالمارعمقی شریان اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شاخه پالمار سطحی شریان رادیال


Superficial palmar branch of the radial artery:
Arises from the radial artery, running forward and passes through, the thenar muscles and sometimes anastomoses with the terminal portion of the ulnar artery, completing the superficial palmar arch

:شاخه پالمار سطحی شریان رادیال
از شریان رادیال جدا می شود، به سمت جلو حرکت کرده و سپس از لابلای عضلات تنار عبور کرده و با آناستوموز با قسمت انتهایی شریان اولنارموجب کامل شدن قوس پالمار سطحی می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *