مفاصل کارپومتاکارپال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفاصل متاکارپوفالانژیال


Metacarpophalangeal joints:
Are situated between the metacarpal bones and the proximal phalanges of the digits.These are synovial condyloid joints

:مفاصل متاکارپوفالانژیال
بین استخوانهای متاکارپال و بندهای پروگزیمال انگشتان واقع شده اند. این مفاصل از نوع سینوویال کوندیلی هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *