مفاصل متاکارپوفالانژیال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مفاصل اینترفالانژیال دیستال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال


Proximal interphalangeal joints:
Are the hinge joints between the first and second phalanges of the fingers

:مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال
مفاصل لولایی بین بندهای انگشتان اول و دوم هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *