قوس پالمار کارپال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
قوس پالمار سطحی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شاخه پالمار کارپال شریان اولنار


Palmar carpal branch of ulnar artery:
Is a small vessel which crosses the front of the carpus beneath the tendons of the Flexor digitorum profundus, and anastomoses with the corresponding branch of the radial artery

:شاخه پالمار کارپال شریان اولنار
یک رگ کوچکی است که از جلوی پوشش تاندون های فلکسورعمقی انگشتان عبور کرده، و با شریانی مشابهی از شریان رادیال آناستوموز می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *