شبکه بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب رادیال
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طناب خلفی


Posterior cord:
Is formed from the posterior divisions of the superior, middle and inferior trunks.

:طناب خلفی
از شاخه خلفی تنه های فوقانی، میانی وتحتانی تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *