عضله بالابرنده کتف
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله متوازی الاضلاع بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله متوازی الاضلاع کوچک


Rhomboid minor muscle :

:عضله متوازی الاضلاع کوچک

Origin: Spinous processes of C7-T1 vertebrae

مبداء: زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا اول سینه ای

Insertion:Medial border of the scapula

انتها: کناره داخلی کتف

innervation:Dorsal scapular nerve

عصب دهی:عصب کتفی خلفی

Function: Retracts and rotates the scapula

عملکرد:عقب کشیدن و چرخاندن کتف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *