عصب جلدی خلفی ساعد
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شبکه بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

ریشه های شبکه بازوییRoot of brachial plexus:
Are formed by the anterior rami of spinal nerves C5, C6, C7, C8, and T1.

:ریشه های شبکه بازویی
از شاخ قدامی اعصاب نخاعی پنجم گردنی تا اول سینه ای تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *