رباط کوراکوآکرومیال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط کونوئید
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط تراپزوئیدTrapezoid ligament:
It is placed obliquely between the coracoid process in above and the oblique ridge on the under surface of the clavicle in below

:رباط تراپزوئید
این رباط بصورت مورب بین زائده کوراکوئید در بالا و خط مایل در سطح زیرین ترقوه درپایین کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *