حفره کورونوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
اوله کرانون
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بریدگی قرقره ای


Trochlear notch :Is a large depression in the upper extremity of the ulna that fits the trochlea of the humerus

بریدگی قرقره ای: یک فرورفتگی بزرگ در بالای اولنا است که با قرقره بازو جفت می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *