خط مایل
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استخوان ناوی
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بریدگی اولنار


Ulnar notch :It is in the distal radius, and is narrow, concave, smooth, and articulates with the head of the ulna forming the distal radioulnar joint

بریدگی اولنار: در انتهای دیستال رادیوس قرار دارد و باریک، مقعر، صاف بوده و با مفصل شدن با سر اولنا مفصل رادیواولنار دیستال را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *