زائده استیلوئید رادیوس
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
بریدگی اولنار
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

خط مایل


Oblique line :The upper third of anterior border of radius bone

خط مایل : یک سوم فوقانی کنار قدامی استخوان رادیوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *