عصب تحت کتفی بالایی (عصب تحت کتفی فوقانی)

عصب توراکودورسال
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
دهلیز راست
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب تحت کتفی بالایی (عصب تحت کتفی فوقانی)


Upper subscapular nerve (superior subscapular nerve):
It is branches from the posterior cord of the brachial plexus and enters the upper part of the Subscapularis muscle and innervate it.

عصب تحت کتفی بالایی (عصب تحت کتفی فوقانی)
شاخه ای از طناب خلفی شبکه بازویی است که وارد قسمت فوقانی عضله تحت کتفی شده و به آن عصب می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *