عصب واگ
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب نخاعی گردنی ۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب اکسسوریAccessory nerve (CN XI):

Is the eleventh paired cranial nerve. It has a purely somatic motor function, innervating the sternocleidomastoid and trapezius muscles

:عصب اکسسوری

یازدهمین جفت از اعصاب مغزی است. این عصب کاملا عملکرد حرکتی سوماتیک دارد و عضلات تراپزیوس و استرنوکلئیدوماستوئید را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *