عصب زبانی حلقی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب اکسسوری
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب واگ


Vagus nerve (CN X):

Is the tenth cranial nerve, and interfaces with the parasympathetic control of the heart, lungs, and digestive tract. It leaves the medulla oblongata between the olive and the inferior cerebellar peduncle

:عصب واگ

دهمین عصب مغزی است. این عصب از طریق الیاف پاراسمپاتیک کنترل قلب، ریه ها و دستگاه گوارش را برعهده دارد. عصب واگ از بصل النخاع در حدفاصل بین زیتون و پایک مخچه ای تحتانی خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *