ناودان خلفی خارجی بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب واگ
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب زبانی حلقی


Glossopharyngeal nerve (CN IX):

Is the ninth cranial nerve, is a mixed nerve that carries afferent sensory and efferent motor information. It exits the brainstem out from the sides of the upper medulla, just anterior (closer to the nose) to the vagus nerve

:عصب زبانی حلقی

نهمین عصب مغزی می باشد. این عصب یک عصب مختلط بوده و پیامهای آوران حسی و وابران حرکتی را منتقل می کند. این عصب از طرفین قسمت فوقانی بصل النخاع درست در جلوی عصب واگ خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *