عصب زیر زبانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عصب ابدوسنس
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عصب اکسسوری


Accessory nerve :
Is a cranial nerve that supplies innervation of the sternocleidomastoid and trapezius muscles

:عصب اکسسوری
عصبی مغزی است که عصب عضلات استرنوکلیدماستوئید و تراپزیوس را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *