مهره های کمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زائده ی پستانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زائده فرعی


Accessory process :
Is a variable, diminutive tubercle on the dorsal aspect of the base of the lumbar transverse process

:زائده فرعی
یک تکمه متغیر و ناواضح در قسمت خلفی قاعده زوائد عرضی مهره های کمری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *