رویه دنده ای عرضی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زائده فرعی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مهره های کمری


Lumbar vertebra :
Are the five vertebrae between the rib cage and the pelvis. They are the largest segments of the vertebral column and are characterized by the absence of the foramen transversarium within the transverse process and by the absence of facets on the sides of the body

:مهره های کمری
پنج مهره هستند که مابین قفسه ی سینه و لگن قرار گرفته اند. این مهره ها بزرگترین قسمت ستون مهره ها هستند و با عدم وجود سوراخ عرضی در زائده عرضی و رویه های مفصلی در طرفین تنه مشخص می گردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *