تنه مهره
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مهره های کمری
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رویه دنده ای عرضی


Transverse costal facet :
Is one of the costal facets, a site where a rib forms a joint with the transverse process of a thoracic vertebra

:رویه دنده ای عرضی
یکی از رویه های مفصلی دنده ای روی مهره است که در آنجا دنده با زائده عرضی مهره های سینه ای مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *