ناحیه(بریدگی) بین کوندیلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط سوپرا کوندیلار داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تکمه ادکتورAdductor tubercle:
Is a bony protuberance on the medial condyle of the femur and is located superior to the medial epicondyle

:تکمه ادکتور
برآمدگی استخوانی روی کوندیل داخلی فمور است و در بالای اپی کوندیل داخلی واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *