تکمه ادکتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط سوپرا کوندیلار خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خط سوپرا کوندیلار داخلیMedial supracondylar line:
Is the medial ridge of the popliteal surface, continuing the medial lip of linea aspera, and descends to the summit of the medial condyle

:خط سوپرا کندیلار داخلی
لبه داخلی سطح پوپلیته آل و ادامه لبه داخلی لینه آ آسپرا است و تا راس کوندیل داخلی امتداد می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *