خط سوپرا کوندیلار داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
حفره سری
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خط سوپرا کوندیلار خارجیLateral supracondylar line:
Is the lateral ridge of the popliteal surface, continuing the lateral lip of linea aspera. It is the more prominent, and descends to the summit of the lateral condyle

:خط سوپرا کوندیلار خارجی
لبه خارجی سطح پوپلیته آل و ادامه لبه خارجی لینه آ آسپرا است و تا راس کوندیل خارجی امتداد می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *