خط سوپرا کوندیلار خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
تکمه چهار گوش
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

حفره سری


Fovea capitis :
Is a small, concave, depression within the head of the femur that serves as an attachment point for the ligamentum teres

:حفره سری
فرورفتگی کوچک و مقعری در سر فمور است که محل اتصال رباط گرد می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *