حفره سری
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط شانه ای استخوان ران
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تکمه چهار گوش


Quadrate tubercle:
Is a small tubercle found upon the upper part of the femur along with the intertrochanteric crest that serves as a point of insertion of the quadratus femoris muscle

:تکمه چهار گوش
تکمه کوچکی در قسمت فوقانی استخوان ران بر روی ستیغ بین تروکانتری است و محل اتصال عضله مربع رانی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *