تکمه چهار گوش
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
سطح پوپلیتئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خط شانه ای استخوان ران


Pectineal line of femur:
Is a bony ridge on the shaft of the femur extending downward from the lesser trochanter, nearly reaching the linea aspera

:خط شانه ای استخوان ران
خط برجسته استخوانی روی تنه استخوان ران است که از تروکانتر کوچکتر به طرف پایین حرکت می کند و تقریباً تا لینه آ آسپرا می رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *