خط شانه ای استخوان ران
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
درشت نی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

سطح پوپلیتئال


Popliteal surface:
At distal part of femur, the linea aspera is prolonged into two ridges, enclosing between them a triangular area (the popliteal surface) upon which the popliteal artery rests

:سطح پوپلیتئال
در قسمت دیستال استخوان ران، لینه آ آسپرا با دو خط برجسته ممتد می شود که بین آنها یک ناحیه مثلثی (سطح پوپلیته آل) محصور شده و بر روی آن شریان پوپلیته آل قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *