شریان بین لوبولی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شریان های فوق کلیوی فوقانی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

غدد فوق کلیوی
Adrenal glands:
Are endocrine glands that produce a variety of hormones including adrenaline and the steroids, aldosterone and cortisol. They are found above the kidneys

:غدد فوق کلیوی
غددی درون ریز هستند که مجموعه ای از هورمون های مختلف از جمله آدرنالین، آلدسترون، کورتیزول و هورمون های استروئیدی را تولید می کنند. این غدد در بالای کلیه ها قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *