زائده ی کورونوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
زاویه ی فک تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زائده ی آلوئولار

زائده ی آلوئولار


Alveolar process:
The bony ridge or raised thickened border on each side of the upper or lower jaw that contains the sockets of the teeth

زائده ی آلوئولار:

برآمدگی استخوانی یا کناره ی ضخیم برآمده هر یک از کناره های فک بالایی و پایینی که محتوی حفره ی دندان ها می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *