زائده ی آلوئولار
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
شاخ فک تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زاویه ی فک تحتانی

زاویه ی فک پایین


زاویه ی فک پایین


Angle of mandible:
An angle formed by the junction at the gonion of the posterior border of the ramus and the inferior border of the body of the mandible

زاویه ی فک تحتانی:

زاویه ای که توسط اتصال کنار خلفی شاخ و کنار پایینی تنه فک پایین در نقطه گونیون ایجاد می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *