اینسولا
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
عصب بینایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جسم بادامیAmygdaloid body :

The one of the four basal ganglia in each cerebral hemisphere that is part of the limbic system and consists of gray matter in the roof of the lateral ventricle

: جسم بادامی

یکی از چهار هسته قاعده ای در هر نیمکره مغز است که بخشی از سیستم لیمبیک بوده و شامل ماده خاکستری در سقف بطن طرفی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *