رباط پاتلار
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مفصل تالوکالکانئونویکولار
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفصل مچ پا


Ankle joint:
The ankle is the region where the foot and the leg meet. The ankle includes three joints: the ankle joint proper or talocrural joint, the subtalar joint, and the inferior tibiofibular joint

:مفصل مچ پا
ناحیه ای است که پا وساق پا به هم متصل می شوند. مچ پا شامل سه مفصل است: مفصل مچ پا اصلی یا مفصل تالوکرورال ، مفصل ساب تالار و مفصل تیبیوفیبولار تحتانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *