ریشه فوقانی قوس گردنی(C1)
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
ورید جوگولار داخلی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

قوس گردنی


Ansa cervicalis:
Formed by the anterior rami (divisions) of cervical spinal nerves C1-C3. Made up of two roots: Superior and Inferior root

:قوس گردنی
تشکیل شده از شاخه های قدامی اعصاب نخاعی اول تا سوم گردنی. از دو ریشه تشکیل شده:ریشه فوقانی و تحتانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *