ریشه تحتانی قوس گردنی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
قوس گردنی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

ریشه فوقانی قوس گردنی(C1)Superior root of ansa cervicalis:
It originates from C1 and branches to the superior belly of the omohyoid muscle, upper parts of the sternothyroid and upper parts of the sternohyoid muscles

:ریشه فوقانی قوس گردنی
از اولین عصب گردنی منشا می گیرد و شاخه هایی به بطن فوقانی عضله اموهایوئید،قسمت بالایی عضله استرنوتیروئید و قسمت بالایی عضله استرنوهیوئید می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *