سلا تورسیکا
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
زائده ی کلنوئید میانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زوائد کلنوئید قدامی

زوائد کلنوئید قدامی


Anterior clinoid processes:
The protuberant medial terminations of the lesser wings

زوائد کلنوئید قدامی:

برجستگی انتهای داخلی بال کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *