زوائد کلنوئید قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
زوائد کلنوئید خلفی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زائده ی کلنوئید میانی

زائده ی کلنوئید میانی


Middle clinoid process :
An inconstant, small spur of bone on the body of the sphenoid, posterolateral to (and occasionally continuous with) the tuberculum sellae

زائده ی کلنوئید میانی:

برآمدگی کوچک تغییر پذیر استخوانی بر روی تنه ی اسفنوئید، خلف و خارج توربکولوم سلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *