اتصال بین تالاموسی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
بن بست سوپرا اپتیک
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

رابط قدامیAnterior commissure :

A band of nerve fibers crossing from one side of the brain to the other just anterior to the third ventricle

: رابط قدامی

دستجاتی از الیاف عصبی است که از یک سمت مغز به سمت دیگر می رود و دقیقا در قدام بطن سوم قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *