رابط قدامی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
کیاسمای اپتیک
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بن بست سوپرا اپتیک


Supraoptic recess :

A diverticulum that sits at the junction of the floor and anterior wall of the third ventricle, immediately above the optic chiasm

: بن بست سوپرا اپتیک

دیورتیکولومی است که در محل اتصال کف و جدار قدامی بطن سوم قرار داشته و در بالای کیاسمای بینایی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *