استخوانچه رکابی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
پایک خلفی استخوانچه رکابی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

پایک قدامی استخوانچه رکابی


Anterior crus of stapes :
The anterior of the two delicate curving limbs of the stapes that pass from the head of the bone to the base

:پایک قدامی استخوانچه رکابی
یکی از دو بازوی استخوانچه رکابی که در قدام قرار گرفته و از سر تا قاعده استخوان کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *